Jaké jsou výhody a nevýhody prodeje firmy jako celku oproti prodeje jejích částí?

Prodej firmy je pro mnoho majitelů jednou z nejdůležitějších a nejtěžších rozhodnutí, které musí učinit.

Rozhodnout se, zda prodat firmu jako celek, nebo prodat pouze její části, je pak jednou z nejdůležitějších otázek, které je třeba zvážit. V tomto článku se zamyslíme nad výhodami a nevýhodami prodeje firmy jako celku oproti prodeji jejích částí.

Prodej firmy jako celku má několik výhod. První je fakt, že prodej firmy jako celku je obvykle rychlejší a jednodušší než prodej částí. Pokud se rozhodnete prodat pouze určitou část firmy, musíte ji od zbytku společnosti oděělit (odštěpit) a prodat ji samostatně. To bude vždy časově náročněnší a právně a účetně složitější. Prodej firmy jako celku bude vždy výhodný, pokud je společnost dobře řízena a funguje stabilně.

Další výhodou prodeje firmy jako celku je to, že se pro ni snáze hledá kupující. Investoři většinou hledají firmy, které mohou převzít jako celek a pokračovat v jejich provozu… aniž by museli řešit ložitosti oddělování jednotlivých částí.

Nevýhodou prodeje firmy jako celku je na druhé straně fakt, že kupující musí zaplatit celkovou cenu firmy (tedy velkou) a nemá možnost si vybrat pouze určitou část. Tu která je pro něj výhodná. To někdy znamená, že má pocit, že platí za něco, co nechce… a argumentuje tím při vyjednávání o ceně.

Další nevýhodou prodeje firmy jako celku je to, že kupující má strach z kostlivců, kteří jsou ve firmě (a jejím účetnictví) skryti. Nákupem celku na sebe váže problémy, které firma nese historicky… a to se mu samozřejmě nelíbí.

Ano, postupem tzv. „odštěpení“ je možné dosáhnout toho, že se firma v podstatě rozdělí na část, kterou kupující zaplatí a dostane… a zbytek zůstane původnímu majiteli. Pro kupujícího je to výhodné, protože se stane majitelem pouze toho, co bude v projektu odštěpení výslovně uvedeno (zbaví se tak např. dluhů, kterými je firma zatížena; ty zůstanou na bedrách původní firmy). Celý proces odštěpení je ale relativně náročný na čas a určitě je náročný na peníze (právní služby a znalecký posudek). Pro prodeje firem v řádu milionů se tedy v drtivé většině případů nehodí.

Prodat firmu po částech má smysl tehdy, pokud její činnosti spolu moc nesouvisí: Když pod jedním právním subjektem provozujeme například pekárnu a dopravce. Nebo když má jedna část smysl (a větší hodnotu) pro investora, který třeba ovládá internetový prodej (náš e-shop s celonárodní působností) a druhá část je spíš určena pro lokálního podnikatele (malý retailový obchod v menším městě). Rozdělením na části můžete v takovém případě získat někdy víc peněz za každou část nebo aktivum samostatně. Prodej částí firmy může také být výhodný, pokud firma má několik aktiv s vysokou hodnotou, ale tyto aktiva nejsou navzájem propojeny a lze je prodat odděleně.

Nevýhodou prodeje firmy „po částech“ je fakt, že až po prodeji se může projevit vzájemná provázanost, kterou si do té doby nikdo neuvědomil.

Pokud se rozhodnete prodat jen určitou část firmy, je důležité také zvážit daňové důsledky. Prodej aktiv a majetku společnosti jako celku může mít jiné daňové dopady, než prodej jednotlivých částí.

Celkově tedy můžeme říct, že rozhodnutí, zda prodat firmu jako celek, jen část nebo celou po částech, vyžaduje pečlivé zvážení všech dopadů. Zvažte tedy všechna pro a proti jednotlivých variant před tím, než se do prodeje pustíte.


Štítky

prodej firmy po částech, prodej firmy v celku


Může vás také zajímat...

Podívejte se na videoprůvodce "Jak udělat z vaší firmy atraktivní nevěstu... a prodat ji za maximum"