Z jakých kroků se skládá prodej firmy a jak se na ně připravit

Prodej firmy je obvykle složitý proces, který vyžaduje pečlivou přípravu a provedení.

Pokud o prodeji své firmy uvažujete, zde je přehled hlavních kroků, které vás při prodeji firmy čekají… a jak se na ně připravit.

1. Stanovení hodnoty firmy
Nejdůležitějším krokem je stanovení hodnoty firmy. Tento krok zahrnuje zhodnocení jak samotného podnikatelského modelu, tak aktiv, pasiv, výnosů a nákladů. Samotná hodnota firmy může být stanovena různými metodami (např. násobkem zisku, násobkem EBITDA, porovnávací metodou, metodou diskontovaného cash-flow, atd.) Pro každý typ firmy se hodí jiná metoda stanovení hodnoty a je tedy důležité mít na své straně někoho, kdo vám s tím pomůže.

2. Příprava podkladů a dokumentace
Při prodeji firmy musíme řadu věcí potenciálnímu zájemci nejen ukázat, ale také dokázat. (Jinak by kupoval zajímace v pytli.) Připravujeme tedy podrobnou dokumentaci a podklady, které v podstatě vysvětlují (a dokazují), jak naše firma funguje. Tato dokumentace bude obsahovat například smlouvy s dodavateli a zákazníky, daňová přiznání, účetní výkazy, zaměstnanecké smlouvy, atd. Pečlivě a přesně vedená dokumentace nám v očích investorů přidává plusové body.

3. Hledání potenciálních kupujících
Jakmile je hodnota firmy stanovena a dokumentace připravena, nastává čas hledat potenciální kupce. Někdy je vhodné oslovit vybrané osoby osobně, jindy poslat email, někdy zatelefonovat. V některých oborech je nutné nabídku firmy na prodej veřejně inzerovat. Hledáme přitom nejen kupujícícho, který chce firmu koupit, ale také toho, který má na zaplacení peníze… není to vždy totéž.

4. Vyjednávání o ceně
Jakmile jsou potenciální kupující známí a podají své nabídky, začíná fáze vyjednávání. V této fázi existuje řada vyjednávacích přístupů: Od plné otevřenosti až po „hraní psychologických her“. Klientům doporučuji spíš tu první variantu: Být otevřený a transparentní. Ono je totiž sice na první pohled hezké, že nějakou právní fintou dokážeme „pumpnout“ kupujícího o nějaký ten milion navíc… pokud ale neplánujeme odstěhování na druhou stranu zeměkoule, budeme se s kupujícím i nadále potkávat. A protože každý kupující má právo podat na prodávajícího žalobu, pokud zjistí, že mu bylo zatajeno něco podstatného, co by jej při rozhodování ovlivnilo – nebo dokonce od celé smlouvy za určitých okolností odstoupit – lepší je uzavřít WIN/WIN transakci než se další roky soudit.

5. Dokončení transakce
Posledním krokem je dokončení transakce: Připravit kupní smlouvu, předávací protokoly, prohlášení stran, úschovu kupní ceny, atd. V této fázi je důležitá extrémní pečlivost a práci zde vyhrávají tedy ti advokáti, kteří jsou sice „šediví a nudní“, ale všechna čísla, písmenka, tečky a čárky najdete přesně tam, kam patří. A kteří myslí „za roh“, tj. nastaví smlouvu tak, abyste jako prodávající měli jistotu, že fakt dostanete zaplaceno.

Prodej firmy není jednoduchý proces. Vyžaduje pečlivou přípravu a stojí také řádově desítky až stovky tisíc korun. Pečlivá příprava a systematické řízení vám ale zaručí, že vše proběhne hladce. A že na konci transakce získáte celou odměnu, kterou si za vybudování vaší firmy zasloužíte.

Pavel Řehulka


Štítky

příprava na prodej firmy


Může vás také zajímat...

Podívejte se na videoprůvodce "Jak udělat z vaší firmy atraktivní nevěstu... a prodat ji za maximum"